20 listopada 2013 r. (środa) o godz. 13:00 w Pałacu Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi rozpocznie się
uroczyste posiedzenie Senatu UŁ, podczas którego odnowione zostaną doktoraty naukowców Uniwersytetu Łódzkiego: wybitnych przedstawicielek
nauk biologicznych prof. Marii Kwiatkowskiej i prof. Zofii Walter oraz uznanego w Polsce i na świecie chemika prof. Jana Epsztajna.

Kolejne odnowienie doktoratów odbędzie się 27 listopada 2013 r. również o godz. 13:00 w Pałacu Biedermanna.

W tym

dniu odnowione zostaną doktoraty: prof. Teresy Cieślikowskiej, prof. Krystyny Poklewskiej, prof. Longina Indisowa oraz prof. Leona
Mikołajczyka.